Oude foto's naar Omnihuus

Zoals jullie wellicht hebben opgemerkt, staan de oude foto's tot en met 2013 niet meer op de website. Oudere foto's worden vanaf nu ondergebracht in het archief van 'T Omnihuus.

Voetbal wordt dit jaar een centraal onderdeel

Het programma van het Midzomerfeest in Mariënheem is nu definitief bekend. 19, 20 en 21 juni aanstaande wordt het feest georganiseerd. Onder andere het thema voetbal zal een prominente plaats innemen in het programma.

Programma definitief

Zoals jullie wellicht hebben gelezen in de krant en op Facebook, willen wij jullie bij deze laten weten dat het programma definitief is! Voor het volledige programma zie: www.midzomerfeest.nl. Het is vanaf nu ook mogelijk om je in te schrijven voor de diverse programma-onderdelen.

De website

Op dit moment krijgt de website een kleine update, hierdoor wordt het geschikt voor tablets en mobiele telefoons! Wanneer wij de laatste updates hebben uitgevoerd, zal het definitieve programma bekend gemaakt worden. Ook kunnen jullie je dan aanmelen voor de diverse activiteiten. Wij verwachten hierover volgende week meer te kunnen vertellen.

Voorbereiding weer in volle gang!

De voorbereidingen voor Midzomerfeest 2015 zijn weer in volle gang. Sinds eind 2014 is het comité druk bezig met vergaderen. Enkele dorpsgenoten hebben aangeboden om ons te helpen met het organiseren van het programma. We gaan er weer een superfeest van maken!

Wat een geweldig feest toch weer!

Wat was Midzomerfeest 2014 een super gezellig, druk bezocht en leuk feest! Gedurende het hele weekend waren er voor alle onderdelen genoeg bezoekers en/of deelnemers. Daarbij was het tijdens de feestavonden continu volle bak. De Midzomercommissie heeft in ieder geval genoten. Dit jaar hebben jullie ook kennis mogen maken met een nieuwe opzet van het terrein, wij hopen dat jullie dit beviel.